Skattehemman

Skattejord var förr den jord för vilken bönderna betalade grundskatt, och vilka de var ägare till, till skillnad från kronojord och frälsejord som ägdes av Kronan (staten) respektive någon adlig person. Ägaren av skattejord var med andra ord självägande.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skattejord