– Fordsonreklam för 80 år sedan

Texten nedan ingår i Hembygdsminnen samlade av Elevförbundet vid Borgå Folkhögskola, femtonde häftet, Borgå 1937. Den finns också i en Fordson-broschyr från 1938.

Verner Stjernberg var Jans farmor Ingeborgs svägerskas pappa. Eftersom texten finns i ett häfte från 1937, det står i texten att traktorn är köpt för elva år sedan och det är Oy Traktor Ab  som gör reklam, kan man anta att traktorn köpts tidigast 1923 och senast 1926. Oy Traktor Ab, som hette Orrby Motorfartygs Ab till 1924 och Ab Tractor Oy till 1937, började nämligen sälja traktorer 1923. I så fall, och av bilden i Fordson-broschyren att döma, bör traktorn ha varit av modellen Fordson F. Och man kan misstänka att lovorden i reklamen är en aning överdrivna…

Småbrukaren i Andersböle berättar…

Ja, nu är det ingen konst längre att odla jordlappen, när åkrarna är täckdikade, men annat var det för elva år sedan, när vi skaffade oss traktorn. Traktorköpet blev en vändpunkt i gårdens utveckling. Stor var grannarnas förvåning, när de hos oss såg en Fordson. Nu ruinerar nog Stjernberg i Andersböle gården sin, när han skaffar sig en så’n där dyr maskin, sa de. De antog, att det aldrig skulle löna sig att använda traktor på en så här liten lägenhet – vi har ju bara 30 tunnland odlad jord och lika mycket skog.

Småbrukaren Stjernberg med sin son och sin kära Fordson
Småbrukaren Stjernberg med sin son och sin kära Fordson. Ur Fordson-broschyr från 1938.

Men annorlunda gick det. Samma traktor har vi nu haft i över 11 år, och gården är i bättre skick och ger större avkastning än någonsin förr, och det har jag allt min kära Fordson att tacka för. Bra funktionerade den ända från första början, så vad den saken beträffar har den aldrig satt mig i klämman, men det är klart, att det i början var lite besvärligt att få den över dikena. Jag beslöt då att täckdika hela åkerlappen, och också i det arbetet fick Fordson vara med. Från åkern tog vi stenarna, det var en god sak, och för att få ruskor gallrade vi skogen, och det var en annan god sak. Under senaste år har jag för resten sålt skog för tiotusentals mark.

Jag slog således två flugor i en smäll. Nu är det världens enklaste sak att använda traktorn och på samma gång avkastar jorden tack vare täckdikningen en mångdubbel skörd.

Vad traktorn kostar i drift? När vi skaffade oss en Fordson, kunde vi också köpa flere kor, och mjölkproduktionen ökades så, att vi redan efter de två första åren hade sparat in hela köpesumman för traktorn. Till en dags arbete går det bränsle för 50 mk, 4 tunnor förslår för hela året, och utgiften för smörjolja är alldeles obetydlig, omkr. 80 mk. om året. Själva har vi skött traktorn efter bruksanvisningen, och, som sagt, aldrig har den lämnat oss i sticket. Under den brådaste tiden har arbetsdagarna varit långa, under vårsådden och harvningen har vi tagit nätterna till hjälp, och bara turat om att sitta i sadeln, pojken och jag. Se d’ä just det som är den här “järnhästens” starka sida, att den varken tröttnar eller knotar – bara man håller den med petroleum, olja och vatten, knogar den på så länge bara karlarna orkar sitta vid ratten. Och arbetet går raskt och bra undan.

Jag brukar klappa den på “mulen” när det är kväll och säga till den: Tack ska du ha för den här dagen igen, din förtjänst är det, att jag har fått arbetet utfört bra och i rätt tid.

Auktoriserad Fordson-försäljare:
Oy. Traktor Ab.
Ågatan 31 Borgå Tel. 699
Fordson

Klicka på bilden för att se en större version.

Småbrukaren i Andersböle berättar… liten bild