Släkten Selén

Namnet Selén verkar ha tagits i bruk på 1700-talet på Jäspilä hemman i Ytterkervo. Enligt en obekräftad tradition skall släkten härstamma från Tysk­land. Den första i den blivande släkten Selén som innehade Jäspilä var sockensmeden Anders Mattsson från Paijala i Tusby, Jannes farfars farfars farfars farfarsfar, alltså nio generationer bakåt. Han övertog Jäspilä omkring år 1732, en ”Dragouns stomme”, som hade blivit öde under Stora Ofreden och indragits till kronan 1724. Hemmanet inlöstes till skatte år 1738. Det såldes i mitten av 1900-talet till Kervo köping av Olavi Silén, det enda som minner om det numera är industriområdet Jäspilä och gatan Jäspilänkatu i Kervo. (Karta)

De första torparna på Svartböle var Fredrik Borgsten, som dog 1803, och Henrik Flank, som dog 1809, och vars minne ännu lever kvar i namnet på Flankisåkern. Eric Henriksson Selén, som var Jannes farfars farfars farfar, flyttade omkring 1804 till Svartböle, som uppstått på 1780-talet som torp under Jäspilä hemman på gränsen till Sibbo. Sedan dess har Svartböle gått i arv inom hans släkt. Av någon anledning räknades Svartböle som kronohemman och var en tid i början av 1800-talet underlagt Mariedals glasbruk i Hindsby, fast Jäspilä hade inlösts till skatte för länge sedan.

Svartböle
Svartböle ca 1950

Svartböle hörde till Sibbo församling, fast det låg i Tusby socken. Namnet kommer troligen från Svarttalls rå, som låg i närheten och var råpunkt mellan Sibbo Kyrkby, Hindsby och Ytterkervo. År 1867 överfördes Svartböle genom kejserligt beslut till Sibbo.

Jannes farfarsfar Karl August Selén var bonde på Svartböle, men farfar Frans Edvin Selén hade äldre syskon som övertog gården (dvs Richard Selén). Enligt en uppsats han skrev i Borgå Folkhögskola hade alla i släkten före hans generation varit jordbrukare, men Edvin blev själv lärare och hans övriga syskon förutom Richard kom också åtminstone delvis att utöva olika andra yrken. Gården ägs emellertid fortfarande av Selénar.

Selén har också skrivits Silén, och det finns grenar av släkten som använder den formen. En gren har bytt namn till Laine på 1800-talet.

Här finns artiklar om några medlemmar i släkten Selén: