– Röda tiden

Berättat av Richard Selén 1972. I stort sett enligt det av Thea Selén renskrivna manuskriptet, men med några små språkliga korrigeringar.

Då första världskriget bröt ut 1914 blev det oro och besvärligheter. Ryssen utförde stora befästningsarbeten runt Helsingfors och vi blev flere gånger utkallade att köra sand till befästningsvallarna. Det samlades det allra värsta sladder av arbetare här kring Helsingfors som spred oro och våldshandlingar i trakten som sen resulterade i uppror med bildandet av röda garden.

Rödgardisthorder invaderade Sibbo mördande och plundrande. Här på Svartböle tog de allt fläsk vi hade saltat, samt hö och annat.

Den 5 februari 1918 kom flere hundra rödgardister från Helsingfors och tog in över natten samt tog åt sig både mat och foder. Följande dag tog de hela Sibbo i sitt våld. Med på utryckningen tog de mig som vägvisare samt en häst och släde. Jag slapp hem påföljande dag redan. Sibbo var rött och de drog vidare mot Borgå. Hästen förblev borta.  [Not: Delar av skyddskåren tog sig söderut undan de röda mot Pellinge där Pellingeslaget utkämpades 11/2 1918 vid Tullsundet, vilket nämns på sidan om Solsidan.]

På våren, i april, då tyska trupper befriat Helsingfors från de röda, kommo de landsvägen fram från Helsingfors till Borgå och övernattade i sin tur på Svartböle med hästar och stor tross. De fortsatte följande dag, då jag igen med häst och kärra fick följa med till Borgå.

Då landet blivit fritt och egen militär upprättad skulle den övas. Då förekom här på 30-talet flere manövrar som var förlagda i Svartböleterrängen. Officerskåren var inkvarterad här med sitt högkvarter i rior och bastur fullsatta med soldater. Ridhästarna var i alla lider och uthus. Kanonhästarna, 6 st. för varje kanon, jämte de 5 fältköken var gömda i skogen, så att ej flyget skulle upptäcka dem. Manövern varade i 2 dagar.