Tunnland

Tunnland är en nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde, och är omkring en halv hektar (5 000 m²) stor (en hektar är 1/100 kvadratkilometer).

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tunnland, SAOL