Sundö

Sundö är en rätt stor ö mellan fastlandet och Pellinge, drygt 2 km lång och 1 km bred på mitten. Den är till största delen bergig och skogsbetäckt. Kring Suni hemman och på ett par andra ställen finns åkermark på ett par tiotal hektar.

Sundö skils från Tirmo i norr genom Suni sund, från Lillpellinge, Tullandet och Lökö i söder genom Tullsundet, som är en del av Pellinge sund. Väster om Sundö ligger Björkholmsfjärden (eller Burkholmsfjärden). I öster skils Sundö från Rabbas (eller Killingö) genom Björkholmssundet. Rabbas hör till Pernå socken (numera en del av Lovisa stad).

Numera går vägen till Storpellinge över Sundö, men den syns inte på denna karta.

Sundö är alltså omgivet av tre sund, och det ligger nära till hands att anta, att ön har fått sitt namn av dem. Emellertid är öns genuina namn “Suni” – med kort u-ljud – medan ordet sund i Borgådialekten har formen “sond”, som t.ex. ingår i Sondby. Det är därför osannolikt att namnet skulle komma från substantivet “sund”.

Namnet Suni har också ansetts ha samband med “sunnan” = söder, eller med personnamnet Sune. Eftersom de äldsta beläggen har formen “Sonöö” eller liknande skrivsätt, har namnet också tolkats som Son-ö, där förleden är substantivet “son”.

— Göran Selén —