Kronohemman

Ett kronohemman ägdes av kronan, dvs staten, och brukades av innehavaren.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kronohemman