Björkbacka folkskola

Björkbacka folkskola i Tusby grundades 1896 och lades ner på 1960-talet. Helsinge svenska samskola, numera Helsinge skola, fortsatte på sätt och vis Björkbacka folkskolas verksamhet och övertog också möbler därifrån.

Källor: http://www.pressreader.com/finland/hufvudstadsbladet/20140127/281840051541108https://www.sfv.fi/Site/Data/2337/Files/sfv-magasinet-pdf/SFV-magasinet_4-2016.pdf