Folkvännen

Tidningen Folkwännen grundades 1861 i Helsingfors på Fredrik Cygnaeus initiativ i samband med den svenska nationalitetsrörelsens uppkomst. Tidningen hade närmast en pedagogisk funktion och utkom från år 1883 till 1893 sex gånger i veckan. År 1893 gick tidningen ihop med sin konkurrent Aftonbladet.

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkwännenhttps://fi.wikipedia.org/wiki/Folkwännen