Jäspilä

Jäspilä var ett hemman i Ytterkervo i Kervo. Svartböle uppstod som ett torp under Jäspilä hemman på 1780-talet. Numera finns hemmanet inte kvar, men på området finns industriområdet Jäspilä och gatan Jäspilänkatu.

Klicka här för karta.

Källa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Alikerava