Frans Edvin Selén

Född 17/2 1893 i Svartböle – Död 25/11 1963 i Borgå

Son till Karl August Selén.

Gift 16/9 1922 med Ingeborg Maria Brandt.

Edvin Selén fick avgångsbetyg från Björkbacka folkskola 1/6 1907 och gick i Borgå Folkhögskola 1912-1913. Han inskrevs i Nykarleby Seminarium 1913 och dimitterades 25/5 1917. Han deltog i fortbildningskurser 1921, 1923, 1932, 1933, 1936, 1938.

Han tjänstgjorde som lärare vid Hindhår folkskola 7/1 1918 – 31/7 1941; vid Kullo folkskola 1/8 1941 – 31/7 1959, sedan tjänsten i Hindhår dragits in. Efter pensioneringen vikarierade han vid folkskolorna i Borgå, Kallbäck och Kullo i olika repriser.

Edvin Selén 24.8.1924
Edvin Selén 24.8.1924

“Hr. Selén är känd som en vaken och intresserad lärare, som med framgång bedrivit sin undervisning”, sades det i en födelsedagsartikel 1943. “Bland sina lärarkolleger åtnjuter han också stor uppskattning.”

Han var kassör i Lärarföreningens Borgåkrets 1930-1942 och ordförande 1943-1951.

Han var med om att grunda Hindhår-Boe Andelskassa och var dess föreståndare 1925-1942. Han tillhörde butiksnämnden för Sibbo Handelslags filial i Hindhår och var med om att skaffa Tolkis Andelshandels filial till Kullo. Ett antal år hörde han till andelshandelns styrelse. I en födelsedagsartikel 1943 kallades han “nyländsk andelskasseman”, och det sades, att “genom sin stora energi och målmedvetenhet har han utfört ett fruktbart arbete i andelsrörelsens tjänst.”

Edvin och Ingeborg Selén 16/9 1922
Edvin och Ingeborg Selén 16/9 1922

Han tillhörde kommunalfullmäktige i Borgå landskommun 1935-1955 och fullmäktiges beredningsutskott; han var statens ombudsman i skattenämnden 1930-1952; medlem i taxeringsnämnden och skolutskottet; ordförande i valnämnden i Kullo röstningsområde; kommunens inventeringsman; kommunal revisor 1934-1939. Han var talkochef för de unga i Borgå landskommun 1942-1943. Han tillhörde kyrkofullmäktige 1935-1950. Han var ordförande för Hindhår Ungdomsförening 1922-1942, därefter hedersordförande; styrelsemedlem i Borgåbygdens Ungdomsförbund 1923-1946 och erhöll förbundets silvermärke. Han var ordförande i Byagårdsföreningen i Kullo och Byagårdens Förvaltningsråd 1950-1960; styrelsemedlem i Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå socken; sekreterare i Samfundet Folkhälsans lokalavdelning i Borgå stad och socken; ordförande i plankommittén för Kullo idrottsplan och planens disponent. Under seminarietiden var han ordförande i Nykarleby Seminariums idrottsklubb.

Han hörde till de aktiva när det gällde att skaffa postkontor till Kullo. Han var tillfällig medarbetare i Borgåbladet. Han var korpral i Borgå landskommuns skyddskår och skötte fältväbelsbefattningen vid IS i Hindhår sommaren 1941.

Till hans särintressen hörde trädgårdsodling.

I en födelsedagsartikel 1943 karakteriserades Edvin Selén som “en god svensk, en varm fosterlandsvän, en öppen och tillgänglig medmänniska med ljust lynne”.

Edvin Selén på sin 60-årsdag 17/2 1953
Edvin Selén på sin 60-årsdag 17/2 1953

Källa: Släkten Selén – Släktutredning rörande ättlingarna till Anders Matsson i Tusby Ytterkervo (1680-1758). Göran Selén 1999.