Sytning

Sytning innebär att man överlåter jordbruk o. d. åt annan person men för sin återstående livstid behåller brukanderätt till en mindre bostad eller ett mindre jordområde.

Källa: SAOB