Kungsvägen

Kungsvägen gick från Åbo till Viborg. Vägen har sedan 1300-talet använts av kungar och deras kurirer, biskopar, borgare, konstnärer och arméer. Vägen knöt ihop den svenska stormaktens östra och västra delar med varandra. På många ställen finns den ursprungliga väglinjen kvar, på andra ställen har den försvunnit.

Längs med vägen uppstod herrgårdar, bondgårdar, krogar och gästgiverier som inhyste de som reste längs med Kungsvägen. Mäktiga adelssläkter hade både svenska kungar och ryska tsarer som sina gäster i sina herrgårdar.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsv%C3%A4gen,_Finland