Ytterkervo

Historiskt sett har Ytterkervo (Alikerava) varit en av två byar i Kervo, den andra är Överkervo (Ylikerava), och har omfattat hela den södra delen av Kervo. Dit hörde också Korso och Myras till år 1954, då de anslöts till Helsinge (numera Vanda). På en karta från 1702 var skattehemmanen i Ytterkervo Jäspilä, Täckerman (Hakala), Ollila, Jurfwalla (Jurvala), Jackilla (Jaakkola), Mikkola och Mürkrog (Myras).

 

Källa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Alikerava