Svarttalls rå

Svarttalls rå var råpunkt mellan Sibbo Kyrkby, Hindsby och Ytterkervo och har sannolikt gett namn åt Svartböle.

svarttall

Den lila pilen på kartan visar gränspunkten mellan de gamla byarna (Svartböle är idag en egen by) och kunde vara platsen för Svarttalls rå (bekräftelse saknas). Den röda pilen till vänster om den lila visar den punkt som idag är gräns mellan Vanda, Kervo och Sibbo.

Karta: Grundkartan från 1958 © Lantmäteriverket