skotandyngo

Det här är en gissning, men sannolikt avses att kornet gödslades med denna dynga (JS).