Skjutsväsendet

Skjutsväsendet var en statligt organiserad transport av personer och gods längs med huvudvägar som existerade i Sverige från medeltiden fram till 1933, i Finland fortsatte systemet efter rikssprängningen 1809 och självständigheten 1917 ända till 1955.

Hållskjuts innebär skjutsningsskyldighet med ständig skyldighet att tillhandahålla hästar.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skjutsv%C3%A4senhttp://fho.sls.fi/uppslagsord/3724/hallskjuts/