såte

En såte är en hopräfsad hög av hö (i samband med bärgning) (SAOB).