kask

Kask kommer sannolikt från finskans kaski, dvs på svenska svedja, att röja mark genom trädfällning och bränning (SAOL).