förtennare

Under de tider när människor använde kopparkärl var förtenningen av dessa livsviktig för att man inte skulle bli förgiftad av kopparoxid (ärg). Förtenning utfördes i äldre tider av kittelflickare. (Wikipedia)