Eric Henriksson Selén

Eric Henriksson Selén

Född 15/10 1774 – Död 29/1 1838

Den första i släkten Selén på Svartböle.