Dragonstomme

Boställe för dragon, dvs en kavallerist som stred till fots (SAOB).