Fordson Major serienummer ver 1.3 --- Gjutkoder --- Suomeksi --- English --- © 2008 jan (at) selen.nu --- www.selen.nu

Ge serienumret i rutan nedan.
Nummer i det senare formatet (se format-info till höger) kan ges med eller utan modell/års- och månadsdelarna, och eventuella mellanstreck kan lämnas bort.

OBS! Det finns luckor i serienumren som vi inte har kännedom om. Vi kan inte garantera att programmet tolkar numret du ger rätt eller att modellen är riktig, men vi gör vårt bästa.

Format-info - Visa numren månadsvis i tabell